50. jímka v roce 2011

Říjen 2011 byl pro naši společnost poznamenán malým jubileem, neboť se nám podařilo předat již 50. jímku v tomto roce, čímž jsme ve srovnáním se stejným obdobím v roce 2010 překročili počet předaných jímek v jednom roce o 20.

Své aktivity rozšiřujeme i za hranice České republiky, a to na Slovensko a do Polska . Na Slovensku pomáháme při realizaci stavby bioplynové stanice Jelšava I a II , v Polsku se podílíme na realizaci bioplynové stanice ve Szklarce Myslniwske .

Svým výkonem jsme se zařadili na přední místo mezi dodavateli jímek v ČR.